Sunday, January 03, 2010

ELECTRIC SUN 5:16

Sunchild, from Japanese gardens
Here are my new songs
They're all done for you.

Sunchild, from African seashores
Here is my message
I'll sing it to you

Rainchild, from cold, misty islands
Well, here comes an old land
But it's made of fresh sand

Oh, I was so sad - I thought I would go mad
Yet now I am free and I'm gonna take you
Into the fire of the Electric Sun

Sunchild, from Mexican deserts
What do you believe in?
You should start conceivin'!

Sunchild, from Sicilian gardens
Where do you come from,
From Earth or from Heavens?

Snowchild, from South California
Stop freezin' your brains now
Start searchin' for new aims!

Snowchild, from long Arctic winters
Where do you belong to?
There is only one Truth!

Oh, I was so sad - I thought I would go mad
Yet now I am free and I'm gonna take you
Into the fire of the Electric Sun

Moonchild, from Eastern World countries
Beware the false sunrise
Who turns out to be wise!

Moonchild, from wild Eastern landscapes
Don't follow the wrong sun
There is only one son!

Peacechild, from nothing but love
Don't let yourself down, now
We still have to starve

Starchild, from paradise gardens
You'll be our leader
All through the night!

Oh, we'll be so sad - and think
We're gonna go mad
But then we'll be free
Forever again will be free

Thursday, June 04, 2009

Toffnere. Proto Rhodan útočí. Je to jediná možnost, jak zachránit Zemi." ;
„Já vím," přiznával Toffner, ale po zbytek dne už zůstal značně zamlklý. •'.,'
> ^ ^
V jeskyni opravdu plál oheň.
Rhog v probleskujícím světle plamenů viděl devět Zaliteranů. Někteří z nich leželi u stěny na přikrývkách, a když se doklopýtal až ke vchodu, napřímili se a vstávali. Někteří seděli přímo u ohně a zvědavě na něj pohlíželi.
„Podívejte, co jsem venku našel," řekl muž, který Rhoga při¬vedl do jeskyně. „Tvrdí, že se čistě náhodou objevil v našem údolí. Je ozbrojenej arkonidským ručním paprskometem. To je podezřelý, co?"
Jeden vousatý Zaliteran pomalu vstal a vykročil k zajatci„Kdo jsi?" zeptal se.
Rhog se opatrně rozhlížel, než odpověděl. Nedokázal si pořád¬ně představit, kam ho náhoda vlastně přivedla. Tohle nevypadalo na normální karavanu. Uprostřed rozlehlé jeskyně stálo cosi po¬divného. Skládalo se to ze dvou Částí z kovového bloku, který vypadal velmi masivně a těžce, a z klece. Vypadalo to skutečně jako klec, ale Rhog na první pohled poznával, že to musí být něco jiného.
„Jsem Rhog z Largu," řekl konečně. „Měl jsem poruchu a mu¬sel jsem pochodovat dvacet kilometrů, až jsem našel vaše údolíNechápu..."
„Z Largu? My jsme taky přijeli z Largu. Jak to, že jsme té nepředjížděli?"

Friday, August 01, 2008

Revision History
Sections of this document that were updated in the last revision have a ** after the section heading. Sections
updated in the revision prior to the last are marked with a ++.
Below is the full revision history of this document. It is not intended to be useful to anyone but the document
authors.
$Log: Quake−HOWTO.sgml,v $
Revision 1.0.1.18 1998/12/19 00:56:31 bobz
Minor typo removed
Revision 1.0.1.17 1998/12/19 00:45:01 bobz
Moved "Other Formats" section to top of the document for better visibility
Added troubleshooting topic about crashes upon connecting to a server w/different gamedir
Added mention of RedHat's broken ld.so configuration to Mesa sections
Added details about using the new gl_driver cvar
Added troubleshooting bit about mouse permissions
Revision 1.0.1.16 1998/12/12 05:34:02 bobz
updated file links for quake2 version 3.20
URL change for Linux Game Tome
Added linuxgames.org to list of Linux Game sites
Removed nasty references to /usr/games/quake as installation dir
Removed info about compiling libc5 libraries for use with Q2
Added a few sentences about /dev/3dfx and mtrr support in the Q1 & Q2 glide sections.
Added a warning about using the glide library from 3dfx's site
mentioned that GLX versions no longer require svgalib
Updated performance FAQ
Moved mouse in X tip from Tips to FAQ
Added Vispatch to Related Software
Added quakelaunch to Related Software
Added qplog to Related Software
Added link to server setup guide at 3dgw.com
Added X color depth FAQ
Added Quake source code FAQ
Added new info from JH in Running from X Tip.
Added fix for POSSIBLE UNKNOWN SCANCODE in glquake
Minor wording changes and type fixes throughout
Revision 1.0.1.15 1998/10/05 21:09:42 bobz
Fixed a few typos and spelling errors that I missed last time around
Revision 1.0.1.14 1998/10/05 19:54:17 bobz
Removed the long−dead LinQuake page from list of Linux Quake sites
Removed renaissoft.com link
Minor wording changes throughout
Added link to svgalib libc5 binary
Added info about q2 demo
Updated q2 installation info for the 3.19 release
Linux Quake HOWTO
7.3 Revision History 45
moved section about 3.17 textfile problems to the troubleshooting section
Added part about lib3dfxgl.so to QW section
Added part about GLX client to QW section
Added part about lib3dfxgl.so to Q2 section
Added part about GLX client to Q2 section
Updated "slower than windows" FAQ
Removed obsolete TS tip about glibc & q2
Removed obsolete TS tip about playing w/CD mounted
Changed tip about running glquake with lib3dfxgl.so
Added instructions for Q2 mission pack 2
Added pointer to svgalib libc5 binary
Added FAQ about svgalib modes in Q2
Added Cheapo proxy to software section
Added screen FAQ
Added qgraph to software sectoin
Decided I was lying when I promised a 3Dfx tweak section in the next update
Revision 1.0.1.13 1998/09/02 01:35:18 bobz
Fixed some broken url links
Restored tag
added an acknowledgement
added a reminder to the non−root tip
added qlog listing
Revision 1.0.1.12 1998/08/30 21:35:23 bobz
Updated QuakeWorld install section for 2.30 release
Updated QW file list
Updated Quake 1.01 install info per email suggestion
Added QW 2.30 caveat to "Glibc considerations" section
Updated linux vs. windows speed section for new 3dfx miniport
Added glqwcl versions FAQ
Added troubleshooting tip about windows focus and glx
Added a sentence about /dev/3dfx permissions
Made runvc script usage clearer
Added tip about using mini−driver with Quake & QuakeII
Revision 1.0.1.11 1998/08/15 19:28:49 bobz
Added glibc topic in Troubleshooting/FAQ section
Moved non−setuid info to Tips & Tricks section
Moved rcs log into Revision Hist section
Changed distribution info a little until LDP wakes up
Changed references to quake.medina.net to www.linuxquake.com
Added linuxgames.com to list of places to get current version
Changed 3dfx Howto pointer
Moved explanation of change markings (** and ++) to intro section where they'll be noticed
Mentioned zoid's GL driver port in the Win vs Linux FAQ
Fixed credit and URL in q2getty
Revision 1.0.1.10 1998/08/07 19:07:02 bobz
Changed XQF url
Added comments to the revision history section
Started marking changed sections
Added OS Considerations to troubleshooting section
Added rcon to Other Software section
Added ICE to Other Software section
Revision 1.0.1.9 1998/08/04 21:06:22 bobz
Updated Acknowledgements
Added discussion of Quake security
Added QIPX to "Related Software"
Added ts topic about −noudp
Linux Quake HOWTO
7.3 Revision History 46
Revision 1.0.1.8 1998/08/03 22:09:28 bobz
Updated and restructured the q2 mods section
Minor change to gpm troubleshooting info
Changed sound ts info
Changed intellimouse ts info
Revision 1.0.1.7 1998/08/03 04:55:21 mikeh
Added "Playing" section of Q2 Mods & Addons section.
Added "Intelimouse" section of Troubleshooting section
Added RedHat sndconfig part to Troubleshooting section
Fixed a few spacing problems, and one error message
Revision 1.0.1.6 1998/08/03 02:01:13 bobz
Changed abstract.
Revision 1.0.1.5 1998/07/31 16:07:11 bobz
Added gpm −k mention in mouse troubleshooting
mentioned 'sensitivity' in mouse lag troubleshooting
Added qstat|less tip
Added "/dev/dsp not configured" to troubleshooting
Slightly reworded part of the mod compiling section
Added bit about running mods server side
corrected required version # in q2 mission pack 1
Updated acknowledgements section
Revision 1.0.1.4 1998/07/30 21:08:46 bobz
Fixed a problem with broken lines in tags
Revision 1.0.1.3 1998/07/30 17:40:29 bobz
Fixed broken link to Latex version.
Revision 1.0.1.2 1998/07/30 15:46:40 bobz
Test update.
Revision 1.0.1.1 1998/07/30 15:43:59 bobz
Changed version numbering scheme.
Revision 1.10 1998/07/30 13:51:24 bobz
Minor version reporting change
Revision 1.9 1998/07/29 20:42:03 bobz
Added some server links
Revision 1.8 1998/07/29 17:37:15 bobz
Added a Quake II model viewer to the Other Programs section
Revision 1.7 1998/07/29 16:02:23 bobz
Added some relative links in Other Formats to make it
more portable.
Revision 1.6 1998/07/29 15:18:12 bobz
Version and date stamps back to the way they were
Revision 1.5 1998/07/29 14:52:03 bobz
Added tags for automatic timestamping
Revision 1.4 1998/07/29 13:17:51 bobz
Changed captured.com's web address per webmaster's request
Revision 1.3 1998/07/29 02:11:02 bobz
Ooops again. Made "Other formats" a instead of a .
Linux Quake HOWTO
7.3 Revision History 47
Revision 1.2 1998/07/29 01:55:41 bobz
Oops. I deleted the doctype tag...
Revision 1.1 1998/07/29 01:48:34 bobz
Added Other Formats section.
Changed acknowledgments slightly
Added ftp.medina.net to list of ftp sites.
Revision 1.0 1998/07/28
First publicly released version
Revision 0.9 1998/07/25
Restructured,rewritten and expanded by Bob Zimbinski.
Revision 0.01 1998/06/16
First Pre−Release version v0.01by Brett A. Thomas and Mike Hallock.
Linux Quake HOWTO
7.3 Revision History 48

Wednesday, July 30, 2008

Distribution Policy
Copyright (c) 1998, Bob Zimbinski, Brett A. Thomas and Mike Hallock. This document may be distributed
under the terms set forth in the LDP license at sunsite.unc.edu/LDP/COPYRIGHT.html.
Linux Quake HOWTO
6.5 Using lib3dfxgl.so for Quake I 44
This HOWTO is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the LDP
license. This document is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even
the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Heck, even if this document kills
your dog, it's not our fault.
See the LDP license for more details.

Thursday, July 17, 2008

6.5 Using lib3dfxgl.so for Quake I
You can use the 3Dfx mini−driver (lib3dfxgl.so) from Quakeworld or Quake II with glquake too.
Simply copy the glqwcl.3dfxgl or quake2.3dfxgl scripts to a new file, say glquake.3dfxgl.
Then edit the glquake.3dfxgl script so it runs glquake instead of glqwcl. The same restrictions
about running as root apply here, as do the differences between running under glibc and libc5. See the
Quakeworld or Quake II sections for more information on lib3dfxgl.so.
6.6 Getting rid of that annoying "POSSIBLE SCAN CODE
ERROR 57" message in GLQuake. ++
If you're sick of seeing that useless message every time you press the space bar in GLQuake, execute the
following command from your quake directory and you'll never have to deal with it again. This little piece of
Perl code just replaces the first character of the message with a null character, which signifies the end of a
string in C programs. Now when GLQuake thinks it needs to tell us about a possible scan code error, it
outputs an empty string instead! Oh, and your original glquake binary gets automatically backed up to
glquake.bak too.
perl −i.bak −0777pe 's/P(ossible unknown scancode)/\0$1/g' glquake
Thanks to Andrew Chase ( fixy@fixy.org) for this.
7. Administrivia
7.1 New Versions of This Document
New versions of this document will be periodically posted to comp.os.linux.answers and
rec.games.computer.quake.misc. They will also be uploaded to various WWW and FTP sites, including the
LDP home page.
New versions of this document will be periodically posted to rec.games.computer.quake.misc and
comp.os.linux.misc.
The latest version of the Linux Quake HOWTO can always be found at the following sites:
http://www.linuxquake.com/ •
http://webpages.mr.net/bobz/ •
http://www.linuxgames.com/quake •